Hvordan dyrke laks i fjorden smart?

Oppdrett i Oslofjorden og Sognefjorden?

Norsk laks kan slite med et image problem med mulig forurensning, mulige sykdommer, rømning og lus som til slutt kan sette bom for gode laksepriser og utvikling. Så hva med et oppdrett i Oslofjorden og Sognefjorden som er beskyttet mot alt dette? Som kan vise den norske befolkningen i urbane strøk hva den egentlig er, og at laksenæringen også tar dette på alvor. Sjekk her:

Mads Bækkelund & Fjord Visjon Lax har foreslått 2 konsesjoner i Oslofjorden og i Sognefjorden og vil kanskje søke om 2 i nord Troms som vil:

* alt avfall/slam vil bli tatt opp og omgjort til drivstoff og biogjødsel i Den Magiske Fabrikken i Tønsberg som Erna Solberg åpnet i fjor, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grevebiogass/id2511051/

* sunn mat til skoleungdommen, alle er velkommen ombord på merdene for å se hvordan sunn laks vokser opp, og eget informasjonssenter i Oslo sentrum og med prøvekjøkken for alle som kan være interesserte, og en egen food truck

2 SALMON KING kjører rundt med skolemat og sunne coole lunsjpakker fra 10 til 25 kr. Alle andre norske oppdrettere får også vise frem sin virksomhet ved senteret i Oslo.

* Merder i sjø semi lukkes med nøter i karbonfiber som ikke kan slites i stykker og forhindrer rømning, evnt. lukkes helt under vann.

* Slammet samles opp i en kinahatt nederst i merden og suges opp og tromles på merdekanten og seiles til Greve biogass.

* I Oslofjorden kommer anlegget i nærheten av 2 elveutløp som sender ut ferskvannspøser som gir så lav salinitet at evnt lus ikke fester seg på fisken, eller at det ikke er lus i det hele tatt.

* Sykdom, færre fisk i merdene og sunnere for med innslag av alger, stillehavsøsters og gulrotpure (pelletisert) gir mye bedre oppvekst. Stillehavsøstersen er et fremmedelement som oversvømmer strender og svaberg i Oslofjorden, men vi tar den opp og gir til laksen.