Bli partner!

Vil du ha mer informasjon, delta som eier og investor i Norges nye smarte sjøbaserte lakseoppdrett, eller bli samarbeidspartner?

Vi gjør tingene lett og greit i laksens rimelige og naturlige oppvekst område som i fjorden og havet, der trives den, og uten ekstra kostnader for oppdretteren.

Kontakt meg på mads@fjordvisjon.com eller 9216 3985

Se også mer om Mads Bækkelund her www.madsb.net