Sunn mat!

VIL GJØRE OPPDRETT AV NORSK LAKS TIL VERDENS SMARTESTE MÅTE Å LAGE MAT PÅ
og samtidig revolusjonere kostholdet til norske skolebarn.

Mads Bækkelund kapteinen fra NRK TV seriene oppdrag Sognefjorden og oppdrag nord Norge går nå inn i norsk lakseoppdrett, med samme pågangsmot som når han markedsfører Norge i 20 land med norsk natur og norske idrettsutøvere. Hans familie fra Frøya er en av pionerene i lakse oppdretts næringen og har vært selvstendige siden 1973. Nå er det Mads sin tur til å vise.

Mads Bækkelund » Smart lakseoppdrett » Fjord Visjon Lax AS

Mads i fjorden

Hva med en stille revolusjon i norsk fiskeoppdrett? Hva med å gi skolebarna våre sunn laks i steden for hamburger, taco og kebab med dressing? Hva med å vise befolkning, meningsbærere og politikere rundt Oslo/ fjorden at laks er bærekraftig mat som produseres sunt, og rydder opp etter seg? Og er moderne? Så hvordan gjør vi det:

NORGES SMARTE LAKSEOPPDRETT

Mads «har bestemt seg» for å starte fiskeoppdrett hvor all forurensning blir tatt opp og omgjort til biodrivstoff som laksetrailerne, og bussen «lax express» til og fra oppdrettet kjører miljøvennlig på. Og vil reise rundt med sunn skolemat til skolene med egen Lakse food truck med f.eks. varm lakseburger med salat til kostpris 25 kroner. Skape en ny image for laksen.

Og inviterer til besøk ute på merdene så folk i urbane strøk kan å se hvordan oppforingen foregår, og fortelle om foreding og produksjon.

Det vil bli etablert små oppdrett i både Oslofjorden ved Horten og i Sognefjorden, og det blir egne visnings og opplæringssentre der for å vise og lære opp nordmenn og turister i bærekraftig oppdrett og hva det betyr for Norge.

Mads Bækkelund » Smart lakseoppdrett » Fjord Visjon Lax AS

Hvorfor ikke? Norsk laks har en utfordring med forurensning enkelte steder sykdom, rømning og lus som til slutt kan sette bom for gode laksepriser og utvikling. Så hva med et oppdrett i Oslofjorden og Sognefjorden som er beskyttet mot alt dette? Som kan vise den norske befolkningen i urbane strøk hva den egentlig er, og at laksenæringen også tar dette på alvor. Sjekk her:

2 konsesjoner i Oslofjorden og i Sognefjorden

Mads Bækkelund & Fjord Visjon Lax har foreslått 2 konsesjoner i Oslofjorden og i Sognefjorden og vil kanskje søke om 2 i nord Troms som vil:

  • alt avfall/slam vil bli tatt opp og omgjort til drivstoff og biogjødsel i Den Magiske Fabrikken i Tønsberg som Erna Solberg åpnet i fjor, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grevebiogass/id2511051/
  • sunn mat til skoleungdommen, alle er velkommen ombord på merdene for å se hvordan sunn laks vokser opp, og eget informasjonssenter i Oslo sentrum og med prøvekjøkken for alle som kan være interesserte, og en egen food truck 2 SALMON KING kjører rundt med skolemat og sunne coole lunsjpakker fra 10 til 25 kr. Alle andre norske oppdrettere får også vise frem sin virksomhet ved senteret i Oslo.
  • Merder i sjø semi lukkes med nøter i karbonfiber som ikke kan slites i stykker og forhindrer rømning, evnt. lukkes helt under vann.
  • Slammet samles opp i en kinahatt nederst i merden og suges opp og tromles på merdekanten og seiles til Greve biogass.
  • I Oslofjorden kommer anlegget i nærheten av 2 elveutløp som sender ut ferskvannspøser som gir så lav salinitet at evnt lus ikke fester seg på fisken, eller at det ikke er lus i det hele tatt.
  • Sykdom, færre fisk i merdene og sunnere for med innslag av alger, stillehavsøsters og gulrotpure (pelletisert) gir mye bedre oppvekst. Stillehavsøstersen er et fremmedelement som oversvømmer strender og svaberg i Oslofjorden, men vi tar den opp og gir til laksen.

Hvis du vil vite mere ring Mads Bækkelund på 9216 3985 om hvordan vi skal få til dette.

Laxekspressen » Smart lakseoppdrett » Fjord Visjon Lax AS

Laxekspressen

Laks er cool sunn mat

Fjord visjon Lax lager en pilot som skal vise Osloboere og ungdommen at laks er cool sunn mat som også kan dyrkes i de urbane strøk. Fra Merde til fast food.

Fjord Visjon tar også opp kampen mot usunne red bull som ungdommen heller i seg, og lanserer en ren usukret norsk energidrikk i tillegg til oppdrettet som smaker godt og er sunn. Denne er bla. basert på krasj gulrøtter som butikkene ikke vil ha, og reststoffene (pureen) fra denne produksjonen går som for til fisken som også gir laksen ekstra fin rødfarge, og slammet fra merdene blir omgjort til flasker til drikken. Vi vurderer derfor en egen norsk energifabrikk i tilknyttning til lakseoppdrettet, NORWEGIAN ENERGY. Mads Bækkelund

Hovedside